سنگ کاری

مجموعه ایما صفر تا صد خدمات ساختمانی را به عهده میگیرد و بابالاترین کیفیت و ضمانت تحویل می دهد
انواع سنگ ساختمانی :
سنگ ها بر اساس كاربرد مصارف ويژه اي دارند. سنگ ها در صنعت ساختمان سازي نيز استفاده ميشوند. در مطلب فوق به معرفي سنگ هايي كه در اين صنعت به كار مي روند ميپردازيم:
1-گرانيت :
بيشتر گرانيت ها سخت و چگال هستند و به اين ترتيب جزو مصالح بادوام ساختماني قرار مي گيرند . در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محيط هاي صنعتي را به خوبي تحمل مي نمايند . ظاهر گرانيت متأثر از كار انجام شده برروي سطح نهايي آن است كه ممكن است چكشي ، كلنگي ، تيشه اي يا صيقلي باشد . بهترين نماي سنگ گرانيت حالت صيقلي آن است كه زيبايي رنگ و انعكاس كريستال هاي آن را نمايش مي دهد . سطح گرانيت بر اثر حرارت و تفاوت ضريب انبساط و انقباض بين اجزاي كريستالي مختلف آن به صورت سوخته در مي آيد . استفاده تلفيقي از گرانيت صيقلي و سوخته در ساختمان به علت تضاد ، زيبايي جالبي پديد مي آورد. در ايران معادن بسياري وجود دارد كه سنگ هاي گرانيت با رنگ هاي مختلف از آنها استخراج مي شوند .سنگ گرانيت به علت هزينه سنگين استخراج ، برش و صيقل ، نسبتاًگران است به همين دليل بيشتر در نماي ساختمان هاي مهم به كار برده مي شود . از اين سنگ براي كف سازي ، پياده روسازي و راه سازي نيز استفاده مي گردد.
2-ماسه سنگ ها :
ته نشست هاي ماسه اي را كه به يكديگر به كمك كربنات كلسيم ، سيليس ، اكسيد آهن و دولوميت به يكديگر چسبيده اند ،به ترتيب ماسه سنگ آهكي ، سيليسي ، اكسيد آهن و دولوميتي مي نامند . بر اساس طبيعت ماسه رسوبي اوليه ، ماسه سنگ ها ممكن است داراي بافت نرم يا خشن باشند . از نظر رنگ بر اساس ماده چسبنده طيفي از رنگ ، سفيد ، نخودي و خاكستري تا قهوه اي و قرمز را در بر مي گيرند . عموماً در برابر يخ بندان مقاومند. سطح نهايي آنها به صورت چكشي ، كلنگي و تيشه اي قابل مصرف است و براي نصب آنها از ابزار غير آهني استفاده مي شود .
2-1-ماسه سنگ آهكي :

اين نوع ماسه سنگ ها در محيط هاي اسيدي مقاوم نيستند . اين شرايط كربنات كلسيم موجود در آنها را تحليل برده و سنگ متلاشي مي شود . كلسيت خالص سفيد است بنابراين ماسه سنگ آهكي نيز سفيد است .
2-2-ماسه سنگ سيليسي :
ماسه سنگ ها اغلب از دانه هاي سيليسي كه به كمك نمك هاي سيليسي به يكديگر چسبيده اند تشكيل شده اند . بنابراين بسيار مقاومند و در محيط هاي اسيدي نيز پايدارند. اين نوع ماسه سنگ ها بيشتر خاكستري رنگند .
2-3-ماسه سنگ اكسيد آهن :
اين نوع ماسه سنگ كه به كمك اكسيدهاي آهن متراكم شده اند به رنگ هاي قهوه اي تا قرمز يافت مي شوند و اغلب با دوامند .
2-4-ماسه سنگ دولوميتي :
ماسه سنگ هاي دولوميتي كه با كربنات منيزيم و كلسيم به هم چسبيده اند در محيط شهري چندان مقاوم نيستند . اين نوع سنگ ها نخودي رنگ اند .
3-ديوريت:
از ديوريت براي سنگ نما،سنگ پله وكف ونيز در جاده سازي استفاده مي كنند.رنگ اين سنگ خاكستري،خاكستري تيره وگاه خاكستري مايل به سبز است.
4-گابرو:
از گابرو به علت استحكام ومقاومت آن در برابر هوازدگي براي سنگ نما،كف،پل وتونل استفاده مي كنند.رنگ گابرو خاكستري مايل به سبز،سبزوگاهي سياه رنگ است.
5-مرمر:
نوعي سنگ آهك دگرگون شده است كه رنگ هايي بسيار متنوع دارد.مقاومت اين سنگ در برابر هوازدگي،گازها وبارانهاي اسيدي كم است .به همين جهت اين سنگ را در نماي داخلي ساختمانها به كار ميبرند.
6-كوارتزيت:
ماسه سنگي دگرگون شده است كه سيمان سيليسي دارد.مصارف آن در بخشهاي خارج وداخل ساختمان،پل ها وتونل ها مي باشد.
زمان اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎﺗﻲ را در ﻧﻈﺮ داشت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﻏﻮب، ﻧﺘﻴﺠﻪ موثر تری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
1 . از ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه دارﻧﺪ در ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺶ مستقیم ﻧﻮر آﻓﺘﺎب‫می باشند، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد زﻳﺮا ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﻢ رﻧﮓ ﻣﻲﺷﻮد.
2 . ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آب ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ( ﻛﻤﺘﺮ از 8% وزن ﺳﻨﮓ )
3 . ‫ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي، ﺳﺎﻳﺶ ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎري و… ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

شاید این نوشته ها هم برای شما کاربردی باشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید